اختلاف سن ، منعی برای ازدواج است ؟
پاسخ حقوقی
از منظر قانون ، پاسخ خیر است ولی عدم ممنوعیت قانونی، الزاما نمی توان به معنای جواز قطعی آن باشد وباید شرایط نیز در آن در نظر گرفته شود . بد نیست توجه کنید که اختلاف سنی زیاد منجر به عدم تفاهم ، افزایش اختلاف زناشویی و عدم درک متقابل شده و تبعات روانی  فروانی را به همراه خواهد داشت . گاهی آثار مخرب اختلاف سنی ، از اختلاف طبقاتی نیز موثرتر است . بنابراین ارج آن است که بیشتر به هم کفو بودن بیاندیشیم و در این میانه اهمیت تطابقد سن طرفین را از یاد نبریم .


حکم موت فرضی
زنی که معلوم نیست همسرش در فلان حادثه کشته یا مفقود شده است و مدت چهار سال است که خبری از او نیست ، آیا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند ؟
پاسخ حقوقی
در اینگونه موارد زن ، با عنایت به این دلیل که شوهرش به عنوان غایب مفقودالاثر مطرح است ، می تواند رسما از دادگاه ، درخواست طلاق نماید و بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن مدت عده حق ازدواج با کسی ندارد .

انواع مهریه
در قوانین جاری کشور چند نوع مهریه وجود دارد ؟
پاسخ حقوقی
مهریه مال معینی است که در عقد نکاح زوج به میزان معقول و متعارف به زوجه می دهد و یا به نفع او بر عهده می گیرد .
( مهر المسمی ) مهری است که در عقد نکاح دقیقا معین شده و یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی نهاده شده است .
حال اگر در ازدواج دائم مهزیه ذکر نشده باشد و قبل از توافق بر سر میزان مهریه نزدیکی بین زوجن واقع شود زوجه مستحق ( مهر المثل ) است . این نوع مهریه بر حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود .
نوع دیکر مهریه ( مهر المتعه ) است که شوهر به زن مطلقه خود که مهر المسمی نداشته و با او نزدیکی نکرده می دهد ( برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود )
مجازات تهدید
اگر فردی دیگری را تهدید به مسائل آبرو و حیثیتی کند آیا مجازات می شود ؟
پاسخ حقوقی
البته هر عملی گه قانونا جرم باشد . قابل مجازات نیز خواهد بود اما تایید می فرمایید که مجازات یک عمل مجرمانه که جنبه عمومی ندارد به خودی خود صورت نمی گیرد بلکه پس از شکایت شاکی خصوصی و اثبات اتهام وارده در دادگاه می توان به مجازات فرد خلافکار یا مجرم امیدوار بود. تهدید به مسائل آبرو و حیثیتی نیز مانند تهدید به قتل یا ضررهای نفسی ، شرفی ، مالی و یا افشای سری نسبت به یک فرد یا بستگان او مطابق با ماده 669 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1375 مشمول مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال خواهد شد .
البته مسائل آبرو وحیثیتی از زیر مجموعه ضررهای نفسی یا شرفی به حساب می آید و تفاوتی هم نمی کند که فرد تهدید کننده به این وسیله تقاضای پول یا مالی بکند یا نه .

مجازات رانندگی بدون گواهینامه
آیا صحت دارد که می گویند ، کسی که گواهینامه رانندگی ندارد اگر در حین رانندگی کسی را بکشد مرتکب قتل عمد شده و اعدام می شود ؟
پاسخ حقوقی
رانندگی بدون پروانه تحت هر شرایط مشمول تشدید مجازات خواهد شد ، اما اینکه قتل در چنین و ضعیتی عمد تلقی شده و مرتکب مستحق اعدام باشد ، موضوعی است که هرگز محمل قانونی ندارد چرا که قتل در اثر سوانح رانندگی در هر صورت غیر عمدی تلقی شده و خود به خود مشمول دیه و مجازات حبس و البته مجازات تکمیلی دیگر به غیر از اعدام است .شدید شدن مجازات در این گونه موارد را می توان از مفاد ماده 718 ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب 1375 دریافت که با وجود مختار بودن قاضی میان مجازات از 6 ماه تا 3 سال برای تصادفات منتهی به قتل ، در این گونه موارد ( رانندگی بدون گواینامه ای که منجر به قتل می شود ) قاضی را موظف کرده است تا به بیش از دو سوم حداکثر این مجازات رای دهد .