موسسه حقوقی مدافعان پیرو عدالت شماره ثبت 42165 با هدف ارائه خدمات حقوقی و ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری با همراهی جمعی از برترین وکلای پایه یک دادگستری ، قضات بازنشسته،مدرسین دانشگاه و جمعی از سر دفتران رسمی تهران در قالب گروه وکلای مدافعان پیرو عدالت